Merkez Bankası Zorunlu Karşılık Oranlarını Artırdı

Resmi Gazetede yayınlanan tebliğe göre Döviz cinsinden hesaplar için zorunlu karşılık oranı ise yüzde 4’ten yüzde 8’e çıkarıldı

Kur korumalı (KKM) hesaplar için zorunlu karşılık oranı, 6 aya kadar vadede yüzde 30’dan yüzde 25’e düşürüldü.

BHA-İSTANBUL

Resmi Gazete

MADDE 1- 25/12/2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’in 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrasında yer alan “yüzde 4’tür” ibaresi “yüzde 8’dir” şeklinde değiştirilmiştir.

“(1) Zorunlu karşılık oranları Türk lirası yükümlülükler için aşağıdaki gibidir:

MADDE 2- Bu Tebliğ 19/1/2024 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir